imageÎmbunătăţirea nivelului competenţelor profesioniştilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei oncologice minim invazive abdominale – PRONCO

Spitalul Clinic CF din Cluj-Napoca este partener al Spitalului Județean Pius Brinzeu din Timișoara în proiectul "Imbunătățirea nivelului competențelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale - PRONCO".

În cadrul proiectului se vor derula un număr de două programe specifice de formare profesională în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale pentru medici și asistenți medicali:

          1. „Pregatire în tehnici avansate ale abordului minim invaziv în chirurgia oncologica abdominală”

          2. „Imbunatățirea competențelor personalului medical din domeniul chirurgiei oncologice prin dezvoltarea abilităților de utilizare a robotului în chirurgia oncologică pelviană”


 • Anunţ de selecţie a grupului ţintă
 • Anunț de prelungire a termenului de selecție a GT
 • Anunț de selecție formatori
 • Anunţ de finalizare a selecţiei grupului ţintă aferent proiectului

 • Anunţ de selecţie a grupului ţintă

  Anunțul de selecție a grupului țintă poate fi consultat aici.

  Dosarul de candidatură pentru GT va cuprinde următoarele:

  • 1. Opisul documentelor din dosarul de candidatură
  • 2. Carte de identitate – copie;
  • 3. Adeverinţă de la locul de muncă (se specifică unitatea sanitară, vechimea totală în muncă) – original;
  • 4. Diplomă de studii (ultima diplomă obţinută în sistemul de învăţământ) – copie;
  • 5. Certificat de naştere – copie;
  • 6. Certificat de căsătorie/hotărâre judecătorească de divorţ – copie;
  • 7. Adeverinţă medicală cu specificaţia „clinic sănătos”/”apt”;
  • 8. Curriculum vitae în format Europass (Anexa nr.1);
  • 9. Scrisoare de motivaţie (Anexa nr.2);
  • 10. Formular de înregistrare în grupul ţintă (Anexa nr.3);
  • 11. Cerere de înscriere (Anexa nr.4);
  • 12. Chestionar de selecţie (Anexa nr.5);
  • 13. Angajament de disponibilitate (Anexa nr.6);
  • 14. Declaraţie de consimţământ (Anexa nr.7);
  • 15. Declaraţie de evitare a dublei finanţări (Anexa nr.8);

  Formularele pot fi download-ate de aici.

  Important:

  • Candidatul trebuie să specifice clar pentru ce curs optează.
  • Notă: Un candidat poate participa la un singur curs pentru care va fi înregistrat și pentru care va primi credite EMC și Certificat de participare. Același candidat poate participă la un alt curs, facultativ, fără a fi înregistrat în cadrul gruplui țintă, fără a beneficia de puncte și fără a primi Certificat de participare.
  • Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate și va semna fiecare anexa
  • Pe documentele în copie se va scrie „Conform cu originalul” și se va semna.

  Anunț de prelungire a termenului de selecție a GT

  Termenul de depunere a dosarelor pentru înscrierea în grupul țintă a fost prelungit până la data de 31 mai 2018.

  Anunțul poate fi consultat aici.


  Anunț de selecție formatori

  Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA (SCJUPB) ), in colaborare cu Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca, Institutul Regional de Oncologie Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova si Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, respectiv Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Bucuresti si Clusterul de sanatate ROHEALTH, institutii asociate in cadrul proiectului PRONCO, denumite Centre Regionale, organizeaza in perioada 21.06.2018 – 17.07.2018 un concurs pentru recrutare si selectie personal contractual in cadrul proiectului POCU "Imbunatatirea nivelului competentelor PROfesionistilor din sistemul medical in domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale - PRONCO"

  Anunţul poate fi consultat aici.

  Documentele pt. dosar pot fi download-ate de aici.


  Anunţ de finalizare a selecţiei grupului ţintă aferent proiectului

  S-a încheiat procesul de verificare și evaluare a dosarelor depuse pentru ocuparea unui loc în grupul țintă al proiectului. Lista candidaților admiși poate fi consultată aici.


   
   

   


   
     image